Lokato - Egebjergskolen tilbygning

Egebjergskolen tilbygning

Projektbeskrivelse

Baggrunden for projektet er Horsens Kommunes ønske om at forbedre og udvide de fysiske rammer på Egebjerskolen. Skolen kan ikke længere rumme den aktuelle store vækst i elevantal, og der er derfor brug for et tillæg til skolens eksisterende faciliteter og fællesområder. Med fokus på at styrke de faglige miljøer, skal den nye tilbygning tilbyde et
moderne læringsmiljø i en nutidig kontekst. Projektet omfatter en tilbygning på ca. 1.330 m2 og dertilhørende udenomsarealer.


Der lægges vægt på at den nye tilbygning indgår i et sammenspil med de eksisterende bygningskroppe, således at der opnåes en helhed i det samlede bygningsvolumen. Den nye udvidelse er placeret i overensstemmelse med de overordnede linjer. Den lægger sig op af det nuværende form-sprog som en længebygning, men indskriver sig i en ny tidsperiode.


Visionen er at lave et stort fællesrum som kobling og overgang fra eksisterende bygning til de nye arealer. På den måde sikres der et ligeværdigt samlingspunkt for skolen, samtidig med at fællesområderne udvides og der bliver plads til de store forsamlinger. Bindeleddet markeres ved et skift i materialitet og bygningsudtryk. Materialeskiftet fortsætter i den nye bygningskrop, hvor facader får en nutidig og tidssvarende identitet. På den måde tydeligøres et skift fra skolens udgangspunkt, som vidner om en vækst og ny tid for Egebjergskolen.

Arkitektur

Arkitektonisk kvalitet - med respekt for konteksten!

Den nye udvidelse markerer et nyt kapitel for Egebjergskolen. Skolen har en tydelig historik, karakteriseret ved knopskydninger, der vidner om en årelang vækst og udvikling i lokalsamfundet. Den arkitektoniske vision er at skildre
mødet med en ny tid for skolen. Det ses både i et tidssvarende materialevalg og et udtryk, der understreger bygningens relevans.

Tilbygningens formsprog er en nyfortolkning af de eksisterende længe- og tagformationer, som i dag danner en lang facade ud mod Egebjergvej. Ved at vinkle det nye volumen, respekteres den eksisterende bygningsfacade og dens udkig, og der skabes en mellemliggende grøn kile til ophold og med plads til møder på tværs af klassetrin.

Fra fællesrummet er der forbindelse til de nye lokaler via en fordelingsgang, med kig til den grønne kile. I denne længe tilføjes otte nye klasseværelser, et stort musik- og bevægelseslokale samt dertilhørende bi-rum og toiletkerner. Den overordnede disponering udvisker tærsklen mellem eksisterende og nyt, ved at skabe et stort fællesrum, hvor koblingen sker. På samme tid skal interiøret understrege en ny tendens og fremtidig udvikling. Sammenkoblingen mellem bygningerne skaber en intern fælles foyer/fællesrum, der bliver ankomstområde såvel som fordelingsrum. Der skal i større grad synliggøres en ankomst i form af en ny hovedindgang, i forbindelse
med udvidelsen. Bygningens materialevalg sker på baggrund af visionen om et tidssvarende byggeri, med rod i den aktuelle kontekst. Bygningen består af en tung base i rød tegl, der relaterer sig til den gamle skole og Egebjergskolens start. På 1. sal skifter facadematerialet fra den røde tegl til grønne stålplader, der fortsætter op over tagryggen. Den røde tegl med den grønne komplementærfarve skaber et balanceret og spændende facade, hvor facadehøjden visuelt
reduceres.

Mellem den nye og gamle bygning markeres overgangen med et bygningsafsnit udført med fladt tag og træbeklædning. Ved at udføre overgangen i et andet materiale, som en selvstændig del, får den nye længe lov til at stå som en helstøbt volumen, hvor det valmede tag forbliver intakt.

 

Rolle & ydelser
Skitsering, projektering, byggeledelse
Entrepriseform
Totalentreprise
Størrelse
1.330 m2
Byggeår
2023 / 2024
Entreprisesum
22 mio. ekskl. moms
Arkitekt
Vallentin Haugland
Ingeniør
OJ Rådgivende Ingeniører
Download PDF
Lokato - Egebjergskolen tilbygning reference billede 1
Lokato - Egebjergskolen tilbygning reference billede 2
Lokato - Egebjergskolen tilbygning reference billede 3
Lokato - Egebjergskolen tilbygning reference billede 4
Lokato - Egebjergskolen tilbygning reference billede 5
Lokato - Egebjergskolen tilbygning reference billede 6
Lokato - Egebjergskolen tilbygning reference billede 7
Lokato - Egebjergskolen tilbygning reference billede 8

Skal vi hjælpe dig med dit næste projekt?

Ring til Jens på 20 25 99 88 eller klik på knappen herunder og udfyld formularen. Så tager vi en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre.